އިތުރު ހަބަރުތަށް

news

19 ޖުލައި 2024

މިއަދު އޮތް އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯދި މި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

news

19 ޖުލައި 2024

މިއަދު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ބައިއިލެކްޝަންގައި ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

news

17 ޖުލައި 2024

ކަންކަމާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލައި، ކަންކަން ކުރަން ނުކުމެ ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

news

15 ޖުލައި 2024

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވޭ، އިނާމުތައް އެންމެ އަގުބޮޑު، އަދި އެންމެ ގިނަ މުބާރާތްކަމުގައި ހައްދަވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

news

15 ޖުލައި 2024

ދިވެހި ދަޢުލަތް ހިންގަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހީންނަށް އެންމެ ލާބަ ހުރި ގޮތަށް: ރައީސް މުޢިއްޒު

news

11 ޖުލައި 2024

މި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

news

03 ޖުލައި 2024

Test

news

28 ޖޫން 2024

ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތައް ބާރު ދުވެލީގަ ކުރިޔަށް

news

27 ޖޫން 2024

ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

news

22 ޖޫން 2024

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި