އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ފޯރަމުގައި ރައީސް މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރަކީ ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް އަދި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އަމާޒުހިފުމުގެ ތަސައްވުރެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި